להזמנות
X

כריכונים

 • %d7%91%d7%99%d7%a1

  מגש לחמניות ביס – חלבי & פרווה

  100
 • %d7%a4%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%94

  מגש סנדויצ’ונים פתוח – פרווה

  90
 • %d7%a4%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%97%d7%9c%d7%91%d7%99

  מגש סנדויצ’ונים פתוח – חלבי

  90
 • %d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%94

  מגש כריכוני משולשים – פרווה

  109
 • %d7%9e%d7%a9%d7%9f%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%a8%d7%99

  מגש כריכוני משולשים – בשרי

  109
 • %d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%9c%d7%91%d7%99

  מגש כריכוני משולשים – חלבי

  109
 • %d7%98%d7%95%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%94

  מגש טורטיות – פרווה

  240
 • %d7%98%d7%95%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%a8%d7%99

  מגש טורטיות – בשרי & פרווה

  240
 • %d7%98%d7%95%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%91%d7%99

  מגש טורטיות – חלבי & פרווה

  240

סלטים

 • %d7%a1%d7%9c%d7%98-%d7%a4%d7%a1%d7%98%d7%94-%d7%97%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%92%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%94-2-5

  סלט פסטה חצילים ובולגרית

  60
 • %d7%a1%d7%9c%d7%98-%d7%a4%d7%a1%d7%98%d7%94-%d7%97%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-2-5

  סלט פסטה חצילים

  60
 • %d7%a7%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%a1-2-5

  סלט קוסקוס

  60
 • %d7%a1%d7%9c%d7%98-%d7%a4%d7%a1%d7%98%d7%94-%d7%97%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%92%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%94-4-5

  סלט פסטה חצילים ובולגרית – גדול

  100
 • %d7%a1%d7%9c%d7%98-%d7%a4%d7%a1%d7%98%d7%94-%d7%97%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-4-5

  סלט פסטה חצילים – גדול

  100
 • %d7%a7%d7%95%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%a1-4-5

  סלט קוסקוס – גדול

  100
 • %d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-2-5

  סלט עלים פירות ואגוזים

  60
 • %d7%9e%d7%92%d7%a9-%d7%92%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%98%d7%9f

  מגש פינוקי גבינות

  160
 • %d7%9e%d7%92%d7%a9-%d7%99%d7%a8%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%9c-%d7%97%d7%93%d7%a9

  מגש ירק מעוצב

  60
 • %d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-4-5

  סלט עלים, פירות ואגוזים – גדול

  100
 • %d7%9e%d7%92%d7%a9-%d7%92%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%a0%d7%a7

  מגש פינוקי גבינות – ענק

  290
 • %d7%9e%d7%92%d7%a9-%d7%99%d7%a8%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%9c-%d7%97%d7%93%d7%a9

  מגש ירק מעוצב – גדול

  100

מאפים

 • %d7%a7%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d

  מגש קישים אישיים

  96
 • bakery

  סלסלת לחמים

  60

מתוקים

 • %d7%9e%d7%90%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%9f-re

  מגש עוגיות מאקרון

  160
 • %d7%a2%d7%95%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%aa

  מגש עוגות בוטיק בחושות

  100
 • %d7%a2%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa

  מגש עוגיות מפנקות

  100
 • %d7%9e%d7%95%d7%96%d7%9c%d7%99

  מגש כוסיות מוזלי אישיות

  120

פירות

 • %d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-5

  מגש מיטב פירות העונה

  220

שתייה

חבילות אירוח